Tack-för-hjälpen-resa

Varje höst uppmuntrar vi i Gävle MHF, alla de som under året hjälpt till vid våra arrangemang.
Även i år valde vi att åka på en dagstur med Eckerölinjen.
Vi bestämde att vi skulle åka den 15 oktober.
Vad vi inte tänkte på då var att den dagen firade ju Bingo-Lotto 25 år.
Vi skulle ju sälja Bingo-Lotter den dagen.
Det löste sig genom att vi kunde sälja lotterna när vi kom hem
efter 17.00. Programmet skulle ju inte börja förrän 20.00.
Vi blev 17 personer som ville följa med.
Jag bokade ett konferensrum på båten så att vi kunde samlas där när båten skulle avgå från Grisslehamn.

20161015_095824

Trivsamt i konferensrummet

Till konferensrummet bokade jag även kaffe med smörgås, som vi kunde äta på förmiddagen.
Vår ordförande Ove Sandert informerade lite om kommande aktiviteter innan han tog fram ett musikkryss som vi kunde lösa.
Sen var det fria aktiviteter fram till att vi skulle sätta oss till bords och äta Eckerölinjens berömda Viltbord.
Mätta och belåtna gick de som ville till båtens taxfreeshop för att inhandla diverse godis.
Båten kom snart tillbaka till Grisslehamn där vi klev på bussen för vidare tur till Gävle.
Vi ser redan fram emot nästa års tur.
Hoppas att många vill hjälpa oss med olika saker även nästa år!
BengtOlof Bokström

Alkoholpolitiken i din kommun

Syfte

Att MHF påverkar beslutsfattare och tjänstemän för utveckling av en bättre, effektivare och mera resultatinriktad alkohol- och drogpolitik

Aktiviteter

Lokal aktivism, debatt och kravställande kring mål och medel för alkoholprevention och förbättrade alkohol- och drogprogram i kommunerna.

Arbetssätt för lokal insats

Det finns många sätt att arbeta lokalt med denna fråga. Här är ett förslag som har prövats av MHF och fungerat i flera kommuner:

 1. Bilda en lokal arbetsgrupp i MHF med personer som vill påverka kommunens alkoholpolitik.
 2. Kontakta Socialnämndens ordförande och be om att få en muntlig presentation av kommunens alkohol- och drogpolitiska program vid ett möte med er grupp. Boka en tid för detta möte, gärna ett par månader framåt i tiden. Mötet kan hållas på Socialkontoret eller i någon lokal som MHF har tillgång till. Be om att få ett exemplar av kommunens senaste version av det alkohol- och drogpolitiska programmet skickat med post som en förberedelse för mötet.
 3. Innan presentationsträffen går ni igenom kommunens alkohol- och drogpolitiska program och diskuterar i gruppen vad som är bra eller dåligt i programmet. Testa programmet med hjälp av checklistan på nästa sida. Jämför också med vad som sägs i MHFs handlingsprogram, som bl.a. tar upp lokalt preventionsarbete. Skriv ner några viktiga frågor som ni vill ta upp vid mötet.
 4. Genomför träffen med kommunens representant. Låt honom/henne får god tid på sig att beskriva kommunens alkohol- och drogpolitiska program och arbete. Försök hålla en positiv samtalston även om ni är kritiska till vissa synpunkter eller åtgärder i kommunen. Det kan öppna möjlighet för er att medverka vid en eventuell omarbetning av kommunens program. Gör också en kort presentation av lokala MHF, vad ni vill och vad ni kan göra lokalt. Låt någon i gruppen föra minnesanteckningar från träffen.
 5. Gör en uppföljning av mötet genom att t.ex. …
  • skriva en insändare eller debattartikel i lokaltidningen där ni framför er grupps åsikter,
  • starta en studiecirkel genom NBV om alkoholpolitiska frågor,
  • ordna en offentlig debatt om kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete där politiker, lokala myndigheter, föreningar och allmänhet deltar. Glöm inte att det behövs en rutinerad debattledare.

Lars-Olov Sjöström, MHF Förbundskansli

Langning och unga rattfyllerister

Projektet går ut på att fokusera på konsekvenser omkring att langa alkohol till unga under 18 respektive 20 år. Det finns två perspektiv omkring langning av alkohol, det första är att langning är ett lagbrott som det följer böter eller fängelse på. Det andra och ur vår synvinkel det viktigaste är rattfylleriet och dess konsekvenser. Här ska vi från MHF fokusera och genom vår broschyr ”Omtanke” peka på konsekvenser som ingen vill uppleva.

Många tänker idag inte på att ungdomar skulle köra på fyllan utan tror att man gör en bra insats som ska lära unga att dricka alkohol på ett tryggt sätt. Det man heller inte tänker på är att det som man köper ut kanske bara är en liten del av den alkohol som den unge intar denna kväll.

Upplägget av kampanjen kan ske vid olika tillfällen under året och behöver inte endast vara kopplade till de stora helgerna. Festerna pågår varje vecka och vi ska vara ett stöd till vuxna att säja nej till att köpa ut alkohol till minderåriga.

Kampanjen kan genomföras med andra trafikorganisationer, kommunernas socialtjänst, polisen, handlarna, systembolaget m.fl.

Kampanjen ska inte på något sätt vara en pekpinne omkring att många använder alkohol själva utan vara helt fokuserad på de två punkterna ovan. Därför är det viktigt vilken organisation man samverkar med när kampanjen genomförs.

Kampanjen kan ske utanför livsmedelsbutiker som säljer folköl likväl som utanför Systembolaget som säljer övriga alkoholdrycker. I samband med genomförandet kan man bjuda på alkoholfria alternativ som butiken eller Systembolaget saluför. Om man genomför kampanjen vid skyltsöndagen, Lucia eller närmare jul så är glögg ett utmärkt alternativ. Vid nyår är mousserande alkoholfritt vin ett bra alternativ och runt valborg, midsommar kan man bjuda på alkoholfri öl. Genomförandet ska vara i positiv anda men med ett tydligt budskap.

Vid genomförandet bör man tänka på att utrustningen är prydlig och bordet som man använder för provsmakning inte är översvämmat av broschyrer. Vid genomförandet används endast broschyren ”Omtanke”.

Kampanjen genomförs kontinuerligt under hela verksamhetsåret. Material beställs via regionen och genomförandet redovisas till regionen. Materialet är kostnadsfritt. Regionerna sammanställer insända redovisningar från lokalavdelningarna och sänder rapporten till projektledaren.
Christer Folkesson, MHF Region Öst

Hej alla avdelningar i Region Mitt!

Vi i valberedningen, Jan-Erik Lärka och Vicky Sandert, vill ge er en utmaning att se om det
kan finnas någon hos er som kan sitta i regionstyrelsen. Det skulle underlätta vårt arbete som valberedare. Ring gärna oss, stort tack på förhand!
Valberedningen MHF Region Mitt

Framtidens drivmedel

Det är bekvämt att åka till bensinstationen och tanka bilen. Så varför behöva ändra på något som redan fungerar? Röster har flera gånger höjts över att oljan håller på att ta slut medan andra hävdar att den räcker i 43 år till, men att det inte är miljövänligt att använda varken bensin eller diesel.
Kol, olja och gas är exempel på fossila bränslen som när det förbränns frigör koldioxid. Den förbränningen ingår inte i det naturliga kretsloppet och anses därför påverka växthuseffekten negativt. EU har satt målet att till år 2020 nå 10 % förnybart bränsle i transportsektorn, men det är flera länder som inte kommer att klara sina mål. Sverige har redan nått 14,8 %. Regeringen har satt upp målet att Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Finns det alternativ?

Nedan visas drivmedelspyramiden. Här visas de renaste drivmedlen högst upp och fossilt drivmedel längst ner. Diesel B7 innebär att bränslet endast innehåller 7 % förnybart bränsle.

drivmedelspyramiden
Figur: Drivmedelspyramid

Hur ska det gå till?

Vid konferensen Green HyWay den 20 september 2016 diskuterades olika förslag till hur vi kan byta till miljövänligare drivmedel. Det kommer att vara en blandning av många olika bränslen beroende på de krav konsumenterna ställer och erbjuda en smidig övergång. Det viktigaste steget för att nå målet att bli fossiloberoende är att halvera energiförbrukningen för transportsektorn med effektivare drivlinor i fordon, logistik och stadsplanering.
En utredning som genomförts hänvisar till att en satsning på beteendeförändrig i körstil, bränsle och bilar behövs hos förarna.
Nedan visas ett exempel på hur fördelningen bland olika bränslen skulle kunna se ut.

Fossilfrivägtransport.jpg
Jämförelse mellan olika fordonsslag

Vätgas det nya bränslet

Idag står sol och vind för 1/25 del av världens elproduktion och år 2030 kommer det motsvara ⅓ till ¼ av världsproduktionen. Tidigare har den el som producerats använts upp på en gång. För lagring av el finns batterier eller kondensatorer, men de fungerar endast kortare tid. Nu finns även möjligheten att lagra energi i vätgas genom att leda el genom vatten. Med vätgas kan energi lagras i år istället för dagar. I en bränslecell förbrukas vätet och en reaktion sker när vätet kommer i kontakt med syre och slutprodukten blir vatten. De minsta bränslecellerna är så små att du kan använda till att ladda mobiltelefon. Den första vätgasbilen kördes redan 1985 i Härnösand. De tio största biltillverkarna börjar serietillverka bilar för försäljning mellan 2014 och 2020.

Kommer vätgasbilar fungera här?

Steffen Möller-Holst som är ordförande i Norsk hydrogenforum och Marknadsdirektör på SINTEF, påbörjade redan 2012 tester av bilar av märket Hyundai ix 35 FCEV i -41,5 grader i Sverige. Då började glykolen frysa, men bränslecellssystemet fungerade problemfritt. En tankning tar 3-4 minuter och ger 50-70 mils räckvidd. I ett annat test har de körts mellan 20 000 – 30 000 mil och de rullar fortfarande. De ligger på en tillgänglighet på 98 % vilket motsvarar dagens diesel- och bensinbilar med årlig service. Det finns redan idag försök med lastbilar, truckar, fraktfartyg och tåg som drivs med vätgas.
Bränslecellstekniken för fordon är färdigutvecklad. Bilarna är fria från skadliga utsläpp och släpper inte ut mer vattenånga än en dieselbil. Enligt svensk lag får inte vätgasen beskattas på samma sätt som övriga drivmedel och priset beräknas därför hamna mellan 7-8 kr/mil.

Valmöjligheter vid bilköp

När du väljer mellan att köpa en elbil och vätgas bil beror på hur långt bilen ska köras. Vid kortare sträckor är det billigare med elbil och vid längre sträckor blir kostnaden för större batterier högre än vätgas bilen. Enligt US Department of energy kommer kostnaden för inköp av en ny bil att vara jämförbar med dagens förbränningsmotorer vid tillverkningsvolymer kring en halv miljon bränsleceller per år.
Mellan 2018 och 2020 finns det planer på tankstationer i Sundsvall och Östersund. Tankstationerna subventioneras till 50 % av EU.
Frågan är vad kommer först hönan eller ägget, bilen eller tankstationen?
På konferensen Green Hyway den 20 september 2016 presenterades vätgasen som bränslet som redan är här, bilarna finns tillgängliga men tankställen och kunder saknas.
När Tesla lanserade sin tredje generation hade de 373 000 beställningar inom en vecka, när det fortfarande var 1,5 år kvar innan någon bil kan levereras. Detta visar på vilket stort intresse som finns för förnybara bränslen.
Green Highway är ett samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim med målsättningen om en fossilbränslefri transportkorridor från ”kust till kyst”. Där människor och gods transporteras på väg, till sjöss och med tåg. Den 450 km långa sträckan är redan idag en teststräcka för eltrafik. Idag finns många initiativ tagna även till andra bränslen såsom biogas, E85 Etanol, RME Biodiesel.
För att se hela inspelningen från seminariet se mer på greenhighway.nu
För mer information om gas, elbil och laddhybrid finns guider på greenhighway.nu

Konkurrensperspektiv

Hur ska vi kunna behålla konkurrenskraftig transportindustri i regionen med det nya tankesättet? Hur kan transporter som kommer med ”skitigt drivmedel” till vår region beskattas? Vem betalar, beställaren eller leverantören?
Stefan Johansson, Vätgaskonferensen Green HyWay i Sundsvall

Det är farten som krossar och knäcker!

Och dödar i några fall varje månad.
Ändå så kör många långt över tillåten hastighet utan tanke på sin och andras säkerhet.
Det ”låter sig göras” då polisen av olika anledningar inte längre har möjlighet att göra hastighetskontroller på samma sätt som tidigare.
Det innebär att fler, helt i onödan, krossas, knäcks och dödas.
Det borde finnas möjlighet att hjälpa polisen med dessa kontroller: fartkamror är ett som fungerar just där de står och sedan gasar förare på som om inga skyltar gäller.
Tänk om det stod en MHF-are med en hastighets”mätare” strax efter en fartkamera som påminnelse?
En ytterligare vision är att MHF kan mäta hastigheter vid vissa viktiga punkter och skapa ett underlag för insatser av polisen längre fram…
Fast det har vi ju redan gjort…
För något år sedan lånade regionen en kamera och mätte hastigheten när trafikanter kom ner för Sandöbron in mot Lunde. Det gav ett statistiskt underlag för polisen att sätta upp den mobila fartkameran för att kunna lagföra de värsta överträdandena mot skyltad hastighet.
Så MHF kan nog göra om insatsen och få fler att överleva!
Hjälp oss med detta genom att få fler medlemmar som håller med oss och kanske också kan delta i MHF:s viktiga verksamheter!
IngaSara Cardell

Tylösandsseminariet 2016, dag 2

Polisen

pochadlnhlflihin.jpg

Trafikledningscentral

Lena Tysk, Polisens nationella operativa avdelning utvecklingscentrum mitt. Berättade om polisens trafikstrategi mot nya mål. Att minska antalet dödade ock skadade i trafiken. Vid arbetet i trafikmiljön ska även andra brott  upptäckas än dem som är trafikrelaterad. Ska stödja trygghetsmålen utifrån lokala problembilder. Den strategiska huvudinriktningen är att aktivt sänka medelhastigheten och att öka andelen nyktra förare i trafikmiljön.

pebbfpelaplambdo

Mobil trafikledning

Effekt som är bestående i tid kräver minst 20 minuter på samma plats. Prioritering är hastighet och nykter trafik. Teknik inom trafikområdet ska strävan generellt vara att gå mot ökad automatisering och sållningsprov. En fortsatt automatisering ska ske genom Alkobommar, utbyggnaden av både stationär och mobil ATK (Automatisk TrafikKontroll).

mopfeaelenecjlbo.jpg

Mobil alkobom

Försäkringsbolag

Stina Wärn, produktutvecklare på Folksam. Talade om Grönt ljus. En indikator i bilen registrerar och visar grönt om inte överskrider hastighetsgränsen. För de som har återkoppling på sin enhet möjlighet att få rabatt på trafikförsäkringen. En halvering av fortkörningen har registrerats.

Trafikverket

Simon Sternlund, sakkunnig på Trafikverket berättade om körfältsassistans om hur stor nyttan är om ett system för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet. Med hjälp av Volvos personbilar i verkliga trafikolyckor har effekten studerats. Man kan se skillnad i olycksstatistiken utan LDW (Lane Departure Warning, Varning när man kör över vägmarkering) så är risken 68% för mötes- och singelolyckor, jämfört med 32% om man har LDW.
Reduktionen innebär:
13% minskning av alla dödade och skadade i personbil.
20% minskning av alla dödade och skadade i perssonbil på vägar 70-120 km/h.
30% minskning av alla mötes och singelolyckor.
40% minskning av alla mötes och singelolyckor på vägar 70-120 km/h.
Det motsvarar årligen 30 dödade, 258 svårt skadade och 1420 lindrigt skadade.
Vi får det att hända genom att Euro NCAP ger poäng för ”Lane Departure Warning”, måla vägmarkeringar och se till att underhålla dem för att hålla vägmarkeringarna synliga. Bilar kan identifiera var vägmarkeringarna brister.
Man arbetar också med nya innovativa lösningar för svåra förhållanden, exempelvis magneter i vägmarkeringen vintertid, vilket är viktigt då inte alla vägar kan mittsepareras.
Sammanfattningsvis kan det göras en halvering av mötes och singelolyckor där vägmarkeringarna är synliga och skyltad hastighet är 70 km/h och över. Effekten motsvarar ca 30 liv årligen och undviker många fler skadade.
LDW har utvecklats av fordonsindustrin för att hjälpa förare att inte lämna sitt körfält oavsiktligt på grund av exempelvis distraktion eller trötthet.

Steg till självkörande fordon

Vägen till självkörande fordon presenterades av Jonas Bjelfvenstam, särskild utredare, vad visar utredningen så långt. Delbetänkandet kom i slutet av mars i år, och de frågor man nu och det kommande året behandlar i arbetet med slutbetänkandet. Utredningen förutspår en framtid där det kommer att finnas en stor variation av självkörande fordon som utför många olika typer av uppgifter.
3 utvecklingslinjer sammanfaller för att kunna införa självkörande fordon.
Automatisering = en fysisk förare ersätts med ett automatiskt körsystem
Utbyte av data = det uppkopplade fordonet
Ett fossilfritt Sverige = elfordon

Av de 32 seminarier som presenterades har jag tagit med information från de 13 som jag deltog vid.
John Alneberg, MHF Sandviken